Over het project

Nieuws: 

IMG-5831PHOTO-2018-11-02-17-03-47

Tweede Prijs Europees Talenlabel!

Project krijgt een vervolg!

Projectbeschrijving

“Bevordering Drents en Duits in het basisonderwijs en op de Stenden Hogeschool (locatie Emmen)”


A
mbitie en algemene doelstellingpartners logo's copy

De provincie Drenthe en Stenden Hogeschool vinden het beiden van groot belang om op een duurzame en praktische wijze een bijdrage te leveren aan verdere versterking van meertaligheid van kinderen en jongeren in de regio. De provincie Drenthe vindt dit van belang vanuit zowel een sociaal-cultureel als een economisch perspectief. Immers, de versterking van meertalige taalvaardigheden (met name Duits, Drents en Engels) vergroot de kansen van de werkzoekende inwoners door de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit.

Stenden Hogeschool en in het bijzonder de Academie Primair Onderwijs heeft ‘versterking van meertaligheid bij kinderen’ als beleidsspeerpunt en als één van de bijzondere profielen in de lerarenopleiding basisonderwijs. Het gezamenlijke doel dat de Provincie Drenthe en NHL Stenden nastreven is: dat door een goede beheersing van zowel de streektaal als het Duits zowel de taalontwikkeling als de culturele traditie worden versterkt en jongeren betere toekomstkansen krijgen in de regio aan beide zijden van de grens.

NHL Stenden Hogeschool wil het bestaande profiel van de locatie Emmen ‘Wetenschap en Technologie’ waarin meertaligheid een belangrijke plaats inneemt, verder concretiseren met Drents en Duits op de PABO (in het curriculum en in de nascholing). NHL Stenden wil de studenten van de Pabo en van andere opleidingen in Emmen (hospitality, techniek) meer kansen bieden tot succesvolle grensoverschrijdende stages en werk. De beheersing van meerdere talen (nationale talen Nederlands, Duits en Engels; regionale talen Drents / Nedersaksisch) en taalgevoeligheid in formele en informele contacten zijn belangrijke factoren voor sociaaleconomisch succes!

In de afgelopen drie jaren is veel pionierswerk verricht en zijn er pilotactiviteiten ontwikkeld. Deze hebben betrekking op 4 hoofdgroepen:

  1. implementatie van meertaligheid in het onderwijs;
  2. samenwerking tussen het Nederlandse en het Duitse onderwijs;
  3. materiaalontwikkeling;
  4. netwerkvorming en samenwerking.

In dit bericht willen wij de activiteiten van het afgelopen projectjaar beschrijven en een evaluatie van de projectwerkzaamheden van de afgelopen drie jaar geven.

 Visie

Wilt u meer weten over het vervolgplan omtrent de bevordering van het Duits en Drents in het onderwijs, klikt u dan op de volgende link waarin het gehele visiedocument te vinden is Bevordering Drents en Duits – Visiedocument 2019-2022.
Met name het economische belang van kennis van de buurtaal – cultuur, de toegang tot de arbeidsmarkt en de streektaal als grensoverschrijdend erfgoed en identiteit spelen een grote rol in de opzet van het vervolgplan.