Partners

Projectpartners:

NHL Stenden Naar Team NHL Stenden…
Jantine Kuijpers
Louwien Eising
Jan Kruimink bekijk bio
Joana Duarte bekijk bio
Susanna Hettinga  bekijk bio
Martijje Lubbers bekijk bio
Fiona Rienties  bekijk bio

Huus van de Taol
Jan Germs
Jan Arp

Provincie Drenthe
Douwe Nijzink
Theo Claas

Buurtaalonderwijs Klankbordgroep (KBG):

De Klankbordgroep Buurtaalonderwijs is samenwerkingsgroep met mensen van verschillende buurtaalprojecten langs de noordelijke grens van Nederland en Duitsland. De BKG komt 4 keer per jaar bijeen op de NHL Stenden locatie Emmen.

Doelen:

  • Elkaar op de hoogte houden van de diverse projecten op het gebied van buurtaalonderwijs / meertalig onderwijs
  • Samenwerking zoeken in de breedste zin
  • Initiatieven ontplooien, zoals het aanbieden van een concreet lespakket
  • Een goede basis creëren voor verdere grensoverschrijdende samenwerking tussen scholen, beroepsopleidingen en het bedrijfsleven.

Huidige bezetting van de KBG – Klankbordgroep

Jan Kruimink – docent pabo Emmen en projectcoördinator
Joana Duarte – associate lector meertaligheid (Drents en Duits) in Emmen en Leeuwarden
Martijje Lubbers – projectmedewerker Drents
Susanna Hettinga – projectmedewerker Duits
Anne Schepers – docent pabo Emmen en aspirant projectcoördinator
Peter Geerdink – projectmedewerker EDR – ‘Vroege Buurtaal’
Lea Timmer – projectmedewerker EDR – ‘Vroege Buurtaal’
Elsine Wortelen – Landesbeauftragter Niederländische Sprache in Niedersachsen en docent Gymnasium Nordhorn en projectmedewerker Euregio – ‘Sprich deine Nachbarsprache’
Floor Haanstra – Nuffic, Coördinator Kenniscentrum Buurtalen PO

Basisscholen Drents:

De volgende basisscholen zijn pilotschool binnen het project.
1 OBS De Bente – Emmercompascuum
2 OBS De Vlinderhof – Noord-Sleen
3 OBS ’t Hieker Nust – Hijken
4 OBS Mr. H. Smeenge – Beilen
5 Thriantaschool – Emmen

De scholen met de nrs. 1 t/m 4 doen mee met het project vanaf het begin. Scholen 5 en 6 hebben zich dit schooljaar aangesloten. School nr. 5 (2 locaties) doet mee met de Drentse muzieklessen van muziekdocent dhr. Dijkstra.
Met de deelnemende scholen is afgesproken dat zij in hun onderwijsactiviteiten gebruik maken van de taal van de woonplaats. Op al deze basisscholen is tenminste één deskundige leerkracht aanwezig die de Drentse taal beheerst en die actief ingezet wordt voor deelname in dit project.

Basisscholen Duits:

Momenteel zijn de volgende scholen betrokken bij dit deelproject:

1 Obs de Iemenhof Schoonebeek, locatieleider Dhr. K. Bakker,
docent Duits Christina Stollmeijer, alle groepen
2 Obs Stidalschool Dalerveen, locatieleider Mevr., Roelie Rijkens,
docenten Sabrina Pescher en Zariah Karp (studenten P3), groep 4, 5, 6
3 Rkbs Willbrordusschool Coevorden, directeur Dhr. H. Benus,
docenten Sabrina Pescher en Zariah Karp (studenten P3), 2 groepen 6
4 Obs de Brink Emmen, locatieleider Dhr. A. Hof

Partnerscholen:

Nederlandse basisschool die samenwerkt met Duitse Grundschule

Momenteel zijn de volgende scholen betrokken bij dit deelproject:

1 Obs de Iemenhof Schoonebeek               met          Grundschule Emlichheim
2 Obs Stidalschool Dalerveen                      met          Grundschule Georgsdorf
3 Rkbs Bonifatius Ter Apel (Gr)                    met          Maximilianschule Rütenbrock
4 Obs de Brink Emmen                                met          Lambertigrundschule Aurich
5 Cbs De Akker Gramsbergen (Ov)             met          Grundschule Laar
6 Rkbs Willbrordusschool Coevorden         met          Joh. Gutenbergschule Meppen

Netwerkpartners:

Organisaties

Nuffic https://www.nuffic.nl/
EDR – http://edr.eu/edr/
Euregio https://www.euregio.eu/nl
De Nederlandse Taalunie http://taalunie.org/
Het Goethe-Instituut https://www.goethe.de/ins/nl/nl/index.html
‘Mach mit!’ van de Actiegroep Duits http://machmit.nl/
Duitsland Instituut Amsterdam (DIA) https://duitslandinstituut.nl/
Rijnland instituut http://rijnlandinstituut.com/
IJsselacademie – https://www.ijsselacademie.nl/
Cultuurhistorisch Netwerk Overijssel  – Mijn Stad Mijn Dorp

 

%d bloggers liken dit: