Team NHL Stenden

naar Partners

 

Jan Kruimink
Jan Kruimink is docent bij NHL Stenden hogeschool pabo Emmen en projectleider/-coördinator van het project ‘Versterking Drents en Duits in het onderwijs’ dat gefinancierd wordt door de provincie Drenthe. Daarnaast is Jan dirigent van drie popkoren, schreef diverse (kinder)liedjes en stelde o.a. verschillende muziekbundels samen.

Joana Duarte
Joana Duarte is associate lector meertaligheid (Drents en Duits) bij de NHL Stenden Hogeschool en universitair docent bij de Rijksuniversiteit Groningen. Ze doet onderzoek op het gebied van meertaligheid in het onderwijs op de locaties Emmen en Leeuwarden.

Martijje Lubbers
Martijje Lubbers (MSc) studeerde Algemene Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen en Jazz Zang aan het Prins Claus Conservatorium. Zij werkt als freelance zangeres en componist en schreef o.a. veel kinderliedjes in het Drents. Ze is projectmedewerker ‘Versterking Drents en Duits in het onderwijs’ en richt zich met name op Drents en muziek.

Fiona Rienties
Fiona Rienties is leerkracht basisonderwijs en werkt als projectmedewerker ‘Versterking Drents en Duits in het onderwijs’. Zij geeft in dit kader Drentstalige muzieklessen op verschillende basisscholen.

Anne Schepers
Anne Schepers werkt onder andere als docent Nederlands aan de NHL Stenden Pabo Emmen. Zij zorgt binnen het project voornamelijk voor inbedding van meertaligheid in het Pabo curriculum.

Esma Mousavi
Esma Mousavi Torshezi (MA) studeerde Communicatiewetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij is docent-onderzoeker aan de NHL Stenden Hogeschool. Esma werkt ook aan het EU-Interreg-project Digi+ waarin een tweetalige online leeromgeving in het Duits en Nederlands wordt ontwikkeld, onderzocht en getoetst. Daarnaast werkt ze vanuit haar expertise voor meertalig onderwijs binnen het project ‘Versterking Drents en Duits in het onderwijs’.

 

%d bloggers liken dit: