Team NHL Stenden

naar Partners

Joana Duarte
Joana Duarte is lector meertaligheid (Drents en Duits) bij de NHL Stenden Hogeschool en universitair docent bij de Rijksuniversiteit Groningen. Ze doet onderzoek op het gebied van meertaligheid in het onderwijs op de locaties Emmen en Leeuwarden.

Mirjam Günther

Mirjam Günther-van der Meij is associate lector Meertaligheid en Meertalig onderwijs (streek- en buurtalen) binnen het lectoraat Meertaligheid & Geletterdheid van de NHL Stenden hogeschool. Ze is projectleider van verschillende meertaligheidsprojecten in het PO (waaronder Versterking Drents & Duits in het onderwijs) en VO in de provincies Friesland en Drenthe en daarnaast docent meertaligheid.

Anne Schepers
Anne Schepers werkt onder andere als docent Nederlands aan de NHL Stenden Pabo Emmen. Zij zorgt binnen het project voornamelijk voor inbedding van meertaligheid in het Pabo curriculum.

Martijje Lubbers
Martijje Lubbers (MSc) studeerde Algemene Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen en Jazz Zang aan het Prins Claus Conservatorium. Zij werkt als freelance zangeres en componist en schreef o.a. veel kinderliedjes in het Drents. Ze is docent en projectmedewerker ‘Versterking Drents en Duits in het onderwijs’ en richt zich met name op Drents en muziek.

Esma Mousavi
Esma Mousavi Torshezi (MA) studeerde Communicatiewetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij is docent-onderzoeker aan de NHL Stenden Hogeschool. Esma werkt ook aan het EU-Interreg-project Digi+ waarin een tweetalige online leeromgeving in het Duits en Nederlands wordt ontwikkeld, onderzocht en getoetst. Daarnaast werkt ze vanuit haar expertise voor meertalig onderwijs binnen het project ‘Versterking Drents en Duits in het onderwijs’.

(Jan Kruimink
Jan Kruimink is voormalig docent bij NHL Stenden hogeschool pabo Emmen en oprichter / initiator van het project ‘Versterking Drents en Duits in het onderwijs’ dat gefinancierd wordt door de provincie Drenthe. Daarnaast is Jan dirigent van drie popkoren, schreef diverse (kinder)liedjes en stelde o.a. verschillende muziekbundels samen. Jan Kruimink is inmiddels met pensioen)

 

 

%d bloggers liken dit: