Team NHL Stenden

naar Partners

Jan Kruimink
Jan Kruimink is docent bij NHL Stenden hogeschool pabo Emmen en projectleider/-coördinator van het project ‘Versterking Drents en Duits in het onderwijs’ dat gefinancierd wordt door de provincie Drenthe. Daarnaast is Jan dirigent van drie popkoren, schreef diverse (kinder)liedjes en stelde o.a. verschillende muziekbundels samen.

Joana Duarte
Joana Duarte is associate lector meertaligheid (Drents en Duits) bij de NHL Stenden Hogeschool en universitair docent bij de Rijksuniversiteit Groningen. Ze doet onderzoek op het gebied van meertaligheid in het onderwijs op de locaties Emmen en Leeuwarden.

Susanna Hettinga
Susanna Hettinga (MA) studeerde Duitse Taal en Cultuur en Taalwetenschappen (Meertaligheid) aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij werkt aan de NHL Stenden Hogeschool als docente Engels en junior onderzoeker aan projecten die zich richten op de bevordering van meertalig onderwijs in de Provincie Friesland en Drenthe.  

Martijje Lubbers
Martijje Lubbers (MSc) studeerde Algemene Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen en Jazz Zang aan het Prins Claus Conservatorium. Zij werkt als freelance zangeres en schreef o.a. veel kinderliedjes in het Drents. Ze is projectmedewerker ‘Versterking Drents en Duits in het onderwijs’.

Fiona Rienties
Fiona Rienties is leerkracht basisonderwijs en werkt als projectmedewerker ‘Versterking Drents en Duits in het onderwijs’. Zij geeft in dit kader Drentstalige muzieklessen op verschillende basisscholen.

%d bloggers liken dit: